Witamy na naszej stronie

Witamy w ponad 120-letniej pabianickiej "Jedynce". Nasza placówka pragnie zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki oraz wszechstronnego rozwoju. Czynimy wszystko, aby Państwa pociechy czuły się w szkole bezpieczne, a środowisko było im przyjazne. Zapewniamy fachową opiekę wysoce wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem, efektywnie kształcąc i wychowując Państwa dzieci.
Kadra Pedagogiczna

 

Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1
« powrót

Innowacja pedagogiczna dla klasy I szkoły podstawowej "Multimedia w nauczaniu języka angielskiego"

 

"Mając na uwadze dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, pragniemy w naszej szkole stworzyć jeszcze lepsze niż dotychczas warunki do realizacji tego wymagania zawartego w nowej podstawie programowej i w związku z tym planujemy wprowadzić innowację w nauczaniu języka angielskiego w klasach najmłodszych - pierwszych. Nauczanie języków obcych nabiera szczególnego bardzo ważnego znaczenia w obliczu zreformowanego systemu oświaty. Reforma, egzaminy z języka obcego w klasie szóstej, egzaminy gimnazjalne, nowa matura, a przede wszystkim wejście Polski do Unii Europejskiej wymuszają na nauczycielach obowiązek przygotowania uczniów nie tylko pod względem egzaminów, ale przede wszystkim codziennej komunikacji, jak i umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym we wszystkich dziedzinach życia.

 

Znajomość języków obcych jest stale podkreślana przez Unię Europejską, UNESCO i Radę Europy.

Szybka ewolucja komputerów i technik multimedialnych sprawiła, że znalazły one szerokie zastosowanie w dydaktyce i metodyce jako ciekawy oraz lubiany przez uczniów środek dydaktyczny. Celem wprowadzenia innowacji jest przede wszystkim poszerzenie umiejętności językowych wśród najmłodszych uczniów, a także rozwój potencjału dzieci przy użyciu wysoce rozwiniętych technik multimedialnych, które mogą stanowić dla nich pomoc i cenne źródło informacji w nauce języków obcych w dzisiejszym, tak wymagającym posiadania wszelkich umiejętności świecie. Innowacja przewiduje zwiększenie liczby godzin w nauczaniu języka angielskiego wśród uczniów klas pierwszych oraz intensywną pracę z oprogramowaniem i tablicą interaktywną, by umożliwić uczniom nie tylko rozwój językowy, ale również zaznajomić ich z nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi."

 

Pliki

Innowacja pedagogiczna dla klasy I szkoły podstawowej Multimedia w nauczaniu języka angielskiego.


Pobierz plik 128 KB